1. Ana Sayfa
  2. Bilim
  3. Nükleer Enerjinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Nükleer Enerjinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Nükleer Enerjinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Günümüzde nükleer enerji en iyi enerji kaynaklarından biridir. Bu enerji kaynağı, çevre dostu faydaları nedeniyle iyi bir seçenek olarak görülüyor. Bu işlem nükleer reaktörde tamamlanmış ve enerji ve elektriği üretmek için kullanılmıştır. Herhangi bir nükleer reaktörde, enerjiyi büyük miktarda üretmek için nükleer fisyon süreci kullanılır ve Bu işlemle enerjiyi ve elektriği üretmek için, uranyum diye bilinen bir radyoaktif element kullanılır. Bu enerji kaynağı, kömür gücü gibi diğer kaynaklardan daha iyi bir seçenek olarak kabul edilir.

Bu enerji kaynağını düşündüğünüzde, bir taraftan faydalı görünebilir. Ancak bu enerjinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri de vardır. Nükleer enerji ile ilgili olumlu ve olumsuz bazı önemli gerçekleri öğrenelim;

Nükleer Enerjinin Olumlu Yönleri

Düşük kirlilik:
Nükleer enerji kaynağını kömür gücü gibi diğer kaynaklarla karşılaştırdığımızda, çevre üzerinde daha az etkili olduğunu buluyoruz. Nükleer enerji üretiminde, az miktarda karbon monoksit ve metan gibi gazlar üretilir. Reaksiyon esnasında su, hava ve arazide daha az zararlı etkileri vardır.

En güvenilir enerji kaynağı:
Güvenilirlik söz konusu olduğunda, bu enerji üretimi yöntemi faydalıdır. Güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları gibi diğer kaynaklar hava koşullarına bağlı olduğu için bu kaynak her koşulda kullanılabilir. Bu yöntem kesintisiz olarak kullanılabilir.

Düşük yakıt maliyeti:
Yakıt tüketimi açısından, bu işlemin maliyetinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Nükleer santral kurma maliyeti yüksek iken yakıt maliyeti düşüktür. Uranyum maliyet etkinliklidir ve nükleer enerji kaynağını kullanarak ucuz miktarda enerji üretilebilir. Maliyet etkinliği nedeniyle, bu enerji kaynağı dünya çapında elektrik üretimi için kullanılır.

Büyük miktarda enerji üretimi:
Bu yöntem, en iyi enerji kaynaklarından biri olarak adlandırılır çünkü büyük miktarda enerji nükleer fisyon süreci ile üretilebilir. Bu yöntemi diğer yakıt yakma yöntemleriyle karşılaştırdığımızda, üretilen enerji miktarı çok fazladır.

Nükleer Enerjinin Olumsuz Yönleri

Çok miktarda radyoaktif atık:
Nükleer fisyon süreci boyunca büyük miktarda atık üretilir. Bu atık madde radyoaktif özelliklerinden ötürü çevre için çok zararlıdır ve tehlikelidir. Atık maddenin toplam miktarını tüm nükleer reaktörlerde hesapladığımızda, çok yüksektir.

Nükleer reaksiyonlar sırasındaki kazalar:
Nükleer reaksiyonlar sırasında kaza tehlikesi çok yüksek. Bu reaksiyonlarda, dikkatle ele alınması gereken büyük miktarda enerji üretilmektedir. Bu yöntemde radyoaktif yakıt kullanılır, bu nedenle kaza riski çok yüksektir. Bu kazalar, o bölgenin çevresi üzerinde ciddi kötü etkiler bırakabilir.

Bitkilerin yüksek maliyeti:
Nükleer yakıtın maliyeti diğer yakıt kaynaklarına kıyasla daha düşük olmakla birlikte, bitki maliyeti çok yüksektir. Bir nükleer reaktör yapmak kolay ve uygun maliyetli bir görev değildir. Bu reaktörler ve tesisler düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Dolayısıyla üretim ve bakım maliyeti çok yüksektir.

Sınırlı yakıt miktarı:
Uranyumun miktarı yeryüzünde sonsuz değildir. Uranyumun düzenli kullanımını hesaplarsak, bu yakıt 70-80 yıl sürebilir. O zamandan sonra, bu radyoaktif yakıtı değiştirmek ve bu kadar büyük miktarda enerji üretmek zor olacaktır.

Yorum Yap